Huurprijsherziening 2024

De herziening van de huurprijsberekening is een cruciaal moment in het jaar voor de huurders.

Dit jaar moeten al uw documenten tegen uiterlijk 25 september worden overgemaakt, en uw nieuwe huurprijs zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2024.

De brieven betreffende de huurprijsherziening werden eind augustus verstuurd. Ze bevatten een lijst van documenten die we moeten ontvangen.

Van 18 tot 29/09 worden in de verschillende wijken gedecentraliseerde inloopcentra georganiseerd om documenten op te halen.

Treuzel niet: als uw dossier onvolledig is, kunt u verplicht worden tot het betalen van de maximumhuur die overeenstemt met de Normale Huurwaarde (NHW). Dit geldt ook in geval van valse verklaring.