Het project “Raaf”: veel meer dan een renovatie

« De senioren zijn onze wortels » Ter gelegenheid van de Internationale Ouderendag op 1 oktober 2020 hebben onze gemeenschapswachten een actie ondernomen om onze senioren te herinneren aan de belangrijke plaats die ze in ons leven, in onze…