Samenleven

Aangenaam samenleven

Voor een aangenaam samenleven is het noodzakelijk dat bepaalde regels voor het leven in gemeenschap gerespecteerd worden en dat het Huishoudelijk Reglement (HR) van de Schaarbeekse Haard nageleefd wordt.

Beginnend bij u thuis en samen kunnen we uw leefomgeving verbeteren

 • Respecteer de gemeenschappelijke ruimten.
 • Respecteer de netheid van de gemeenschappelijke gedeelten en het werk van het onderhoudspersoneel. Maak schoon wat u vuil hebt gemaakt.
 • Persoonlijke voorwerpen hebben geen plaats op de overloop, zelfs als ze de doorgang niet versperren. Zet het grof huisvuil op de daarvoor voorziene data buiten. Laat geen vuilniszakken naast de containers staan.

Omdat leven lawaai kan maken… Hou rekening met uw buren

 • Vraag uw kinderen rustig te spelen, vooral ’s avonds.
 • Sla niet met de deuren.
 • Stamp niet met de voeten en draag binnenshuis pantoffels of schoenen met soepele zolen.
 • Voed uw huisdieren goed op zodat ze geen lawaai maken.
 • Zet uw elektrische huishoudtoestellen niet na 22u in werking (wasmachine, vaatwasser, haardroger,…).
 • Zet het geluidsvolume van uw televisie, hifiketen, radio, … wat zachter, zeker tussen 22u00 ’s avonds en 7u00 ‘s morgens.

Omdat we altijd de buren van onze buren zijn

Dieren

Veiligheid

 • Gooi geen voorwerpen of afval door het venster of via het balkon naar buiten.
 • Uw kinderen zijn uw verantwoordelijkheid als ze buitenspelen, let op hen! Leg hen ons reglement uit en zorg ervoor dat ze het respecteren.
 • Zorg ervoor dat de ingangsdeuren goed gesloten zijn en doe niet open voor onbekenden.
 • Vergeet niet dat u verantwoordelijk bent voor uw bezoekers en die van uw kinderen.

Voertuigen

 • Parkeer enkel op de plaatsen die daarvoor voorzien zijn.
 • Zorg ervoor dat u nooit vlakbij brandkranen parkeert of dat u de toegang ertoe op enige manier blokkeert of noodvoertuigen de toegang verspert.

Gevaarlijke producten

 • Stockeer geen gevaarlijke producten in uw woning, de garages, kelders en de gemeenschappelijke gedeelten.
 • Garages, kelders en fietsenstallingen zijn geen mechanicawerkplaatsen.
 • Gebruik geen verwarmingstoestellen of apparaten die op individuele gasflessen of petroleumblokjes werken.

Beter samenleven, is deelnemen

Als goede buren samenleven, is ook deelnemen aan het leven in het gebouw en regelmatig aandacht hebben voor de informatie op de mededelingenborden of die huis-aan-huis of per post wordt verdeeld.

Indien die enkele regels van beter samenleven niet gerespecteerd worden, verbindt de Schaarbeekse Haard zich ertoe de verantwoordelijke, of de ouders voor de minderjarige kinderen, mondeling of schriftelijk te contacteren en alles in het werk te stellen om een einde te maken aan het ongepast gedrag.

Een burenruzie regelen

Wat kan ik als huurder doen?

In dialoog treden!

Probeer eerst en vooral met uw buur te praten. Misschien is hij zich niet van het probleem bewust.

Wacht niet tot u op bent van de zenuwen om uw buur aan te spreken.

Maak van een burenruzie geen persoonlijk conflict tussen u en uw buur. Praat erover met de mensen rond u. Misschien bent u wel niet de enige met het probleem. In dit geval is een actie van meerdere personen altijd doeltreffender.

Een bemiddeling starten

Indien een dialoog moeilijk ligt, kunt u de tussenkomst van de Schaarbeekse Haard vragen. Contacteer hiervoor de sociale dienst van de Schaarbeekse Haard. We zullen u een ontmoeting tussen alle betrokken huurders voorstellen, waarna verbintenissen schriftelijk worden vastgelegd. In het algemeen worden problemen opgelost nadat elke partij zijn standpunt heeft mogen uiteenzetten.

U kunt ook het Bemiddelingshuis van de gemeente Schaarbeek contacteren op 02 215 30 87.

Alvorens een bemiddelingsprocedure op te starten, vraagt de Schaarbeekse Haard aan de personen die haar tussenkomst vragen om hun relaas van de feiten op papier te zetten. Dit document, dat in de bemiddelingsfase vertrouwelijk blijft, kan vervolgens aan de rechtbank voorgelegd worden indien gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Het Vredegerecht contacteren

Indien de bemiddeling mislukt, kan per brief een (gratis) verzoening aan de vrederechter worden gevraagd.

Indien de verzoening mislukt, kunt u nog steeds een proces voor het Vredegerecht aanspannen.

De rol van de Schaarbeekse Haard

De Schaarbeekse Haard moet als eigenaar een “rustig genot van de woning” kunnen verzekeren.

Met het oog hierop moet ze een passend Huishoudelijk Reglement opstellen en de huurders hierover informeren (door het reglement toe te lichten en het door de huurders bij aankomst te laten ondertekenen, door berichten op te hangen in de gemeenschappelijke gedeelten, door bewonersvergaderingen te organiseren, …).

Indien het Huishoudelijk Reglement niet wordt gerespecteerd, moet de Schaarbeekse Haard de regels in herinnering brengen.

Indien ondanks herhaalde herinnering de problemen blijven bestaan en bewezen zijn (schriftelijke getuigenissen van buren, verslagen van ons personeel), kan de Schaarbeekse Haard gerechtelijke stappen ondernemen om haar rechten en plichten als eigenaar te laten gelden.