Mijn kandidaatsdossier actualiseren

Hernieuwing van de inschrijving

Vanaf 2016 zal de referentiemaatschappij (openbare vastgoedmaatschappij die het dossier beheert) in de pare jaren (dus om de 2 jaar) in de loop van het eerste trimester aan de kandidaat-huurder vragen zijn inschrijving schriftelijk te bevestigen.

In zijn antwoord moet de kandidaat-huurder de referentiemaatschappij op de hoogte brengen van elke wijziging die er sinds zijn oorspronkelijke inschrijving of de laatste hernieuwing is geweest. Indien er veranderingen zijn, moet de kandidaat-huurder aan de referentiemaatschappij ook de stavingsstukken in dit verband overmaken.

Indien de kandidaat-huurder niet reageert binnen de drie maanden na de vraag tot bevestiging van zijn kandidatuur wordt deze geschrapt. De kandidatuur wordt dan geschrapt bij alle openbare vastgoedmaatschappijen die de kandidaat-huurder had gekozen.