U komt aan in de woning

Eerste stappen

U bent nu huurder van de Schaarbeekse Haard … Welkom!
Uw intrek in onze woning gaat gepaard met verschillende stappen:

Nagaan of u recht hebt op VIHT

De Verhuis-, Installatie- en Huurtoelage (VIHT) is bestemd voor Brusselse Huurders die in het Brussels Gewest verhuizen omwille van de onbewoonbaarheid van hun woning, haar te kleine afmetingen of onaangepastheid aan personen met beperkte mobiliteit, ouderen of personen met een handicap.

Alle beschikbare informatie rond dit onderwerp vindt u op de website www.logement.irisnet.be of bij het WIC (het WoonInformatieCentrum ressorteert onder het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Uw huurcontract ondertekenen en uw huurwaarborg neerleggen

Het huurcontract en het huishoudelijk reglement leggen de wederzijdse rechten en plichten van de huurder en de Schaarbeekse Haard vast.

Bewaar deze documenten bij uw belangrijke papieren (hiervoor werd een plaatsje voorzien in uw onthaalmap). Bij ondertekening van het huurcontract moet u een huurwaarborg neerleggen die overeenstemt met twee maanden hoofdhuur (zonder de lasten). De waarborg wordt u terugbetaald wanneer u de woning verlaat. Eventuele huurherstellingen kunnen van dit bedrag worden afgetrokken volgens de plaatsbeschrijving bij vertrek.

Het WIC

Toegang voor het publiek: Station Brussel-Noord (CCN)
Onthaal Huisvesting op niveau 1.5 (via de roltrappen)
Vooruitgangstraat 80 te 1030 Schaarbeek

Toegang: om het Onthaal Huisvesting te vinden vanuit het premetrostation MIVB en het station NMBS, volg de aanwijsborden met het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gele iris).
Telefoon: 0800/40.400 (gratis oproep – tussen 9u en 12u)
E-mail : cil-wic@sprb.irisnet.be

Onthaalpermanentie: op dinsdag en donderdag tussen 14u en 16u.

Overgaan tot plaatsbeschrijving en uw water- en elektriciteitsmeters laten openen

Bij aankomst in uw nieuwe woning wordt een plaatsbeschrijving opgesteld. Dit document wordt door u en de Schaarbeekse Haard ondertekend. Dit document moet zorgvuldig bij uw huurcontract bewaard worden (hiervoor werd een plaatsje voorzien in uw onthaalmap), want wanneer u de woning verlaat, zal daaruit blijken in welke exacte staat de woning zich bij uw aankomst bevond.

Na deze afspraak kunnen we u de sleutels van uw woning overhandigen.

Open uw meters (water, gas, elektriciteit).

Bij de plaatsbeschrijving overhandigen we u alle nodige informatie om over te gaan tot opening van uw meters (EAN-code, meternummer en meterstand).

Goed om weten

  • Vergelijk de verschillende aanbiedingen vooraleer een keuze te maken voor een bepaalde elektriciteitsleverancier. www.brugel.be
  • Als sociale huurder hebt u recht op een sociaal tarief. Vergeet dit niet te preciseren.

Uw adreswijziging organiseren

Neem zo snel mogelijk contact met en deel uw nieuw adres mee aan de volgende administraties en overheidsdiensten:

  • uw werkgever, Actiris, het ziekenfonds,… ;
  • uw kinderbijslagfonds;
  • scholen en crèches;
  • de gemeente Schaarbeek;
  • uw telecommunicatieoperator, uw bank, enz.