Hoe uw aanvraag indienen

Meervoudige inschrijving

Sinds januari 2002 heeft de inschrijvingskandidaat de mogelijkheid zich via één enkele procedure (een enkel formulier) bij verschillende openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) van zijn keuze tussen de 19 in te schrijven.

Op het ogenblik van zijn inschrijving bij een vastgoedmaatschappij kan de kandidaat zich ook bij andere maatschappijen inschrijven. Het is de openbare vastgoedmaatschappij waarbij hij zich inschrijft die zal zorgen voor de inschrijving bij de andere maatschappijen van zijn keuze.
De maatschappij die gekozen wordt om het dossier te beheren, wordt de “referentiemaatschappij” genoemd. De andere door de kandidaat gekozen maatschappijen worden de “tweedelijnsmaatschappijen” genoemd.

Hoe inschrijven?

Om zich geldig in te schrijven moeten kandidaat-huurders een inschrijfformulier invullen. Er is ook een brochure met uitleg beschikbaar.

Het formulier moet ondertekend worden door de kandidaat-huurder, door de persoon met wie hij gehuwd is of feitelijk samenwoont, evenals door de andere meerderjarige gezinsleden.

Het formulier moet opgestuurd worden naar de openbare vastgoedmaatschappij die u als referentiemaatschappij hebt gekozen. Het formulier kan ook op de zetel van deze openbare vastgoedmaatschappij ingediend worden.

Bij het formulier moeten alle gevraagde documenten worden gevoegd, zodat de openbare vastgoedmaatschappij de ontvankelijkheid van uw kandidatuur kan onderzoeken.

 De volgende documenten moeten worden overhandigd:

  1. het inkomstenbewijs van alle gezinsleden die geen kind ten laste zijn;
  2. een attest op naam van de instelling die de kinderbijslagen uitbetaalt voor alle kinderen ten laste die deel uitmaken van het gezin;
  3. een document dat bewijst dat minstens één van de gezinsleden in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven is, of een document dat aantoont dat er een aanvraag werd ingediend bij de Regularisatiecommissie (wet van 22 december 1999);
  4. de gezinssamenstelling of een woonplaatsverklaring afgeleverd door een gemeenteadministratie of een overheidsdienst die dit bevestigt.

Geen enkel ander document mag van de kandidaat-huurder geëist worden om de ontvankelijkheid van een kandidatuur vast te stellen.

De referentiemaatschappij heeft 50 dagen de tijd om het dossier te onderzoeken en aan de sociaal afgevaardigde over te maken. Die termijn wordt eventueel op 65 dagen gebracht indien bijkomende inlichtingen gevraagd moeten worden (de termijn wordt verlengd met de vijftien dagen waarover de kandidaat beschikt om te antwoorden op de vraag naar bijkomende inlichtingen).

De tweedelijnsmaatschappij heeft een maand de tijd om eventueel de kandidatuur te weigeren die haar door de referentiemaatschappij werd overgemaakt.

Bij inschrijving (en bij de hernieuwing van de inschrijving) mag de openbare vastgoedmaatschappij geen enkele financiële bijdrage (noch administratiekosten, noch intekening op aandelen, enz.) aan de kandidaat-huurder vragen.