Onze partners

De gemeente Schaarbeek

De gemeente Schaarbeek is meerderheidsaandeelhouder van de aandelen van de Schaarbeekse Haard. Ze benoemt 10 vertegenwoordigers en 2 waarnemers in de Raad van Bestuur.

De gemeentelijke diensten bevinden zich in het gemeentehuis, Collignonplein, en zijn voor het publiek toegankelijk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u tot 13u, op donderdag van 8u tot 19u en, enkel voor de minderjarigen, op woensdag van 13u tot 15u (uitgezonderd schoolvakanties).

Algemeen nummer: 02 244 75 11

http://www.schaerbeek.irisnet.be/

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn – OCMW

Het OCMW van Schaarbeek benoemt een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de FSH en is door de aard van haar taken een bevoorrechte partner bij de begeleiding van ons huurderspubliek.

Het OCMW van Schaarbeek bevindt zich in de Auguste Reyerslaan 70 en is elke voormiddag toegankelijk voor het publiek.

Meer info op 02 240 80 30.

http://www.schaerbeek.irisnet.be/ocmw

De geconventioneerde partners

De Adviesraad van de Huurders van de Schaarbeekse Haard (ARHUU)

De Arhuu wordt om de 3 jaar herkozen en vertegenwoordigt u bij uw maatschappij. De raad bestaat uit 15 vertegenwoordigers en twee van hen zetelen in de Raad van Bestuur van de Schaarbeekse Haard.

De Arhuu is bevoegd voor alle materies betreffende:

  • de methode voor de berekening van de lasten;
  • de goedkeuring of wijziging van het huishoudelijk reglement;
  • de programma’s voor collectieve voorzieningen;
  • de programma’s voor culturele en sociale animatie en informatie.

De ARHUU organiseert ook diverse momenten van gezellig samenzijn. De raad moet ook minstens één algemene huurdersvergadering per jaar organiseren om hen verslag uit te brengen van de activiteiten van de Arhuu en de projecten van de OVM, en om te luisteren naar de bekommernissen van de huurders over het dagelijks leven in hun OVM.

De Arhuu contacteren:
De Arhuu beschikt over een vast lokaal in de Schaarbeekse Haardstraat 2, waar permanenties georganiseerd worden.
De Arhuu is ook telefonisch bereikbaar op 02 215 42 11.

De Projecten voor Sociale Cohesie (PSC’s)

De PSC’s zijn projecten voor gemeenschappelijke actie om het “samenleven” in sociale huisvestingswijken te verbeteren. Deze projecten zijn een initiatief van de Staatssecretaris voor Huisvesting en worden beheerd en gefinancierd door de BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij).

De PSC’s brengen talrijke acties tot stand; het zijn vooral plaatsen voor ontmoeting en uitwisseling waar u uw projecten kunt ontwikkelen om het leven in uw wijk te verbeteren.

De Schaarbeekse Haard werkt mee aan twee Projecten voor Sociale Cohesie in de wijken Marbotin en Helmet. Aarzel niet de medewerkers te contacteren of ga gerust langs om hun acties te ontdekken.

Het PSC Helmet – vzw Agissons Ensemble
Helmetsesteenweg 321
1030 Schaarbeek
Tel : 02 248 17 83

Het PSC Marbotin – Espace Locataires
Marbotinstraat 24-26
1030 Schaarbeek
Tel : 02 245 37 30

Werken in netwerk voor een efficiënte doorverwijzing naar de gemeenschaps- en verenigingspartners

Het zou ons te ver voeren hier alle Schaarbeekse verenigingen en diensten te moeten opsommen, maar meer info vindt u alvast op de volgende websites:

www.schaerbeek.irisnet.be en www.cass-cssa.be.

De Schaarbeekse Haard kan u ook op tal van gebieden informatie verschaffen: huisvesting en leefomgeving, maar ook bijstand aan personen, burgerschap en justitie, gezin en gezondheid, onderwijs en opleiding, werk en sociale bescherming, consumptie, vrije tijd, …

Wat uw vraag ook mag zijn, we verwijzen u door naar de juiste persoon. Contacteer hiervoor onze sociale dienst.