Woningbeheer

Een technisch probleem: wie doet wat?

Onderhoudswerken kunnen ten laste vallen van de huurder of van de Schaarbeekse Haard volgens een precieze verdeling die bij wet vastgelegd is.

Bij de ondertekening van uw huurcontract hebt u zich ertoe verbonden uw woning als een goede huisvader te onderhouden. Voor uw comfort en ter naleving van uw huurdersverplichtingen moet u dus bepaalde kleinere werken uitvoeren (onderhoud van kranen, opfrissen van het interieur,…) en de netheid van uw woning garanderen.

De Schaarbeekse Haard neemt de grote herstellingen en het groot onderhoud voor haar rekening.

Concreet betekent dit dat u, bij een technisch probleem in uw appartement, in de lijst hieronder moet nagaan wie de werken moet uitvoeren:

Sanitaire installatie

Werken ten laste Huurder FSH
Vervanging van de dichtingen van alle kranen V
Vervanging of schoonmaken van de straalbrekers V
Vervanging van verouderde kranen V
Vervanging van kraanwerk en afvoerpluggen door gebrek aan onderhoud V
Vervanging van verouderd spoelbakreservoir V
Vervanging van de vlotter van het spoelbakreservoir V
Vervanging van de douchecabine V
Onderhoud van de badgeiser – waterverwarmer V
Grote herstellingen van badgeiser – waterverwarmer V
Vervanging badgeiser – waterverwarmer V
Vervanging gasslang voor keukenfornuis V
Aansluiting wasmachine V
Schoonmaken van de diverse sifons V
Ontstopping in het privatieve gedeelte V
Ontstopping op kolom (al naargelang het geval) V V
Herstelling van lekken V
Vervanging verouderd toilet V
Ontkalking van de leidingen V

Verwarming

Werken ten laste Huurder FSH
Jaarlijks vegen van het privatieve gedeelte van het schoorsteenkanaal V
Jaarlijks onderhoud van gasconvectoren en elektrische radiatoren geplaatst door de huurder V

Schrijnwerk

Werken ten laste Huurder FSH
Vervanging van de cilinder van het appartement (verlies van sleutels of geforceerde opening) V
Laten maken van nieuwe sleutels V
Onderhoud van paumellen (raam- en deurkrukken) V
Onderhoud van spanjolets (sluitsysteem van de ramen) V
Vervanging van versleten en verouderde elementen V
Vervanging van de kozijnen V
Vervanging van rolluikriemen V

Elektriciteit

Werken ten laste Huurder FSH
Vervanging van de schakelaars V
Vervanging van de stopcontacten V
Vervanging van de zekeringen V
Herstelling van kortsluitingen V
Vervanging van lampen V
Vervanging van de batterijen van de thermostaat, rookdetector of CO-detector V
Plaatsing telefoon-, tv-lijnen, … in het gebouw V
Kabels voor internet, telefoon, decoder, tv-antenne V
Vervanging van verlichtingspunten in het appartement V
Vervanging van de volledige installatie V

Interieur

Werken ten laste Huurder FSH
Verbrande vloerbekleding V
Bevlekte vloerbekleding V
Vervanging van beschadigd vinyl V
Kleine herstelling van gebroken tegels V
Gaten in de muren V
Gescheurd of vuil behangpapier V
Plaatsing van gordijnen, stores en hun ophangsysteem V

Het onderhoud van mijn woning

Hieronder de voornaamste onderhoudswerken waarvoor u als huurder moet instaan en enkele tips waarmee u volop van uw woning zult kunnen genieten.
Opgelet, deze lijst is niet exhaustief, raadpleeg steeds de tabel “Wie doet wat?”.

De deuren

 • De kosten voor vervanging van kapotte sloten, verloren of kapotte sleutels of badges vallen te uwen laste.
 • De Schaarbeekse Haard bewaart geen dubbels van sleutels en komt niet tussen om een deur te openen wanneer u uw sleutels vergeten bent.

De ramen

 • In hout of in PVC, ramen en glasdeuren vereisen de grootste zorg.
 • Denk eraan regelmatig de openingssystemen (paumellen, spanjolets en beweegbare delen) te smeren en te controleren of de afvoergleuven en afvoergaten niet verstopt zijn.
 • Boor nooit in kozijnen, rolluikkasten, lijsten en stijlen.

Het onderhoud van de verwarmingsinstallatie

 • Maak regelmatig uw radiatoren en convectoren schoon zonder ze te demonteren.
 • Ter vermijding van condensatie en schimmelvorming, installeer geen planken en leg geen was te drogen op de verwarming en zet er geen grote meubelen voor.
 • Voor de convectoren is het vegen van de schoorsteen te uwen laste. Dit moet eens per jaar door een erkende firma gebeuren.
 • Het onderhoud van de collectieve en individuele verwarmingsketels wordt door de Schaarbeekse Haard geregeld en in uw huurlasten verrekend.

Het onderhoud van vloeren, muren en plafonds

 • U moet instaan voor de kleine herstellingen en andere beschadigingen: gebroken faience, gaten in de muren, gescheurd of beschreven behangpapier, verbrande vloer, vlekken, …
 • Boren in de muren vraagt soms voorzorgsmaatregelen, met name voor de nieuw gerenoveerde of gebouwde woningen. Informeer u bij de Schaarbeekse Haard.

Onderhoud van sanitair en kraanwerk

 • Hou de silicone afdichtingen rond de sanitaire voorzieningen in goede staat om waterinsijpelingen te vermijden.
 • Ontkalk regelmatig de sifons en maak ze schoon om vuilophoping in de afvoer en het opstijgen van vieze geurtjes te vermijden.

De toiletten

 • Gooi geen watten, papieren zakdoekjes, maandverbanden, andere doekjes of voedselafval (frituurolie, restjes van maaltijden, …) in de toiletpot, zodat uw toilet niet verstopt raakt. Dit kan tot aanzienlijke schade leiden. Het ontstoppen van de buizen valt te uwen laste.
 • Signaleer onmiddellijk waterlekken! Ze kunnen uw waterverbruik flink de hoogte injagen en schade toebrengen in uw woning en de woning van uw buren.

Indien u kookt op gas

 • Controleer regelmatig de goede staat van de rubberslang en vervang deze door een nieuwe voor de uiterste gebruiksdatum vervallen is.
 • De plaatsing en het gebruik van gasflessen is strikt verboden.

Ventilatie

 • Voor uw eigen veiligheid mag u nooit het ventilatiesysteem en de luchtinlaatroosters dichtstoppen. Indien u dit wel doet, kunnen zich slechte geurtjes, giftige gassen en schimmel opstapelen.
 • Maak regelmatig de ventilaties schoon met zeepwater.
 • Sluit er nooit de afvoerbuizen van uw droogkast of mechanische afzuigkap op aan.

De balkons

 • Ontstop regelmatig de afvoer van het balkon.
 • Plaats er geen grof huisvuil.
 • Maak uw balkon of terras niet met overvloedig veel water schoon, zodat er geen water op de gevels of naar de woningen van de lager gelegen verdiepingen doorsijpelt.
 • Hou uw bloembakken binnen uw balkon. Als ze naar beneden vallen, kunnen ze voorbijgangers verwonden, waarvoor u dan rechtstreeks aansprakelijk wordt gesteld.
 • Het is verboden schotelantennes op muren, daken, relingen of leuningen van balkons te bevestigen. U mag een mobiele schotelantenne op een voet of op de grond op uw balkon plaatsen die niet boven de balustrade uitsteekt, en met gebruik van een doorvoerkabel (zie HR).

Kelders

 • Kelders zijn privatieve gedeelten die u proper en op slot moet houden (hangslot, ander slot, ..).
 • Stockeer er geen gevaarlijke (ontvlambare of toxische) producten, noch vuilnisbakken, noch grof huisvuil.
 • Indien de inhoud van uw kelder verzekeringsdekking vereist, vergeet dan niet dit aan uw verzekeraar te melden.

Aanvraag tot technische interventie

Bij een technisch probleem in uw woning moet u een interventieaanvraag doen bij onze technische dienst. Er zijn 3 contactmogelijkheden:

 • Bel de technische dienst op 02 240 80 40en kies optie 1 “u bent al huurder” en opnieuw optie 1 “werken/technische interventies/plaatsbeschrijving/bezoek”.
 • Stuur een e-mail naar intervention-technique@fsh.be
 • Kom naar de receptie – Openingstijden
Ochtend Namiddag
Maandag 9.00 – 12.00 op afspraak
Dinsdag 9.00 – 12.00 op afspraak
Woensdag 9.00 – 12.00 op afspraak
Donderdag op afspraak 13.00 – 15.30
Vrijdag 9.00 – 12.00 op afspraak

Wanneer u contact met ons opneemt, omschrijf uw probleem dan zo precies mogelijk.

Een interventiebon wordt u systematisch per post toegestuurd. Telefonisch of op afspraak, vraag gerust uw interventienummer zodat u uw dossier kunt opvolgen.

Wanneer een interventie gepland staat, zorg er dan voor dat u aanwezig bent wanneer onze teams langskomen. Bij afwezigheid zullen de verplaatsingskosten u in rekening gebracht worden.


Voor een dringend technisch probleem buiten de uren van de telefonische permanentie:

 • Bel de technische wachtdienst op 02 240 80 60.

Goed om weten

Uw mening is belangrijk! Geef ons uw opmerkingen door nadat de werken zijn uitgevoerd.

Mijn energieverbruik beheren

Mijn elektriciteitsverbruik beheren

Sinds 1 januari 2017 kunt u uw elektriciteitsleverancier kiezen tussen verschillende maatschappijen. Voor meer info, kijk op www.brugel.be.

Uw leverancier factureert u elke maand uw provisie en stelt de afrekening op. Vergeet de leverancier van uw keuze niet mee te delen dat u recht hebt op een sociaal tarief en geef de EAN-code mee die u bij de plaatsbeschrijving bij aankomst werd overhandigd.

Goed om weten

Sibelga beheert het net. U hoeft u enkel maar tot die maatschappij te richten bij problemen: afsluiten of heropenen van uw meter.

Sibelga
Tel : 02 549 41 00 – E-mail : clients@sibelga.be
Visverkopersstraat 13 – 1000 Brussel
Van maandag tot donderdag van 8u00 tot 16u30, op vrijdag van 8u00 tot 15u45

Tips voor minder elektriciteitsverbruik

 • Overdag open ik de overgordijnen, gordijnen of luiken. De zon biedt gratis natuurlijk licht.
 • Ik vervang de klassieke lampen door spaarlampen of LED-lampen en ik doe het licht uit wanneer ik een kamer verlaat.
 • Ik gebruik multistopcontacten met schakelaar om de elektrische voeding van apparaten in slaapstand uit te schakelen.
 • Ik gebruik energiezuinige elektrische apparaten (tv, droogkast, koelkast, wasmachine, vaatwasser), bij voorkeur van klasse A tot zelfs A+ of A++.
 • Bijverwarmingen verbruiken veel elektriciteit en ik gebruik ze dan ook zo weinig mogelijk.

Mijn waterverbruik beheren

Mijn waterleverancier is de intercommunale Hydrobru.

Keizerinlaan 17-19 – 1000 Brussel
Noodnummer (waterlek, onvoldoende debiet, afsluiting, bruin water, overstroming, rioleringsprobleem): 02 739 52 11
E-mail: info@hydrobru.be
Website: www.ibde.be

Afhankelijk van het gebouw waarin u woont, zal uw waterverbruik u door de Schaarbeekse Haard of rechtstreeks door Hydrobru gefactureerd worden.

Goed om weten

Een solidair en progressief tarief:

Al het water dat u verbruikt, zal u niet tegen dezelfde prijs gefactureerd worden. De prijzen per kubieke meter variëren naargelang de hoeveelheid die u verbruikt en het aantal aangegeven personen van het gezin.

De prijzen worden volgens 4 schijven gefactureerd:

 • een vitale schijf (van 0 tot 15m³/bew/jaar),
 • een sociale schijf (van 15 tot 30 m³/bew/jaar),
 • een normale schijf (van 30 tot 60 m³/bew/jaar)
 • een comfortschijf (van 60 m³/bew/jaar en meer).

Hoe meer water u verbruikt, hoe duurder het water wordt.

Goed om weten

Water uit de kraan is perfect drinkbaar en is dikwijls zelfs van betere kwaliteit dan flessenwater. Kraantjeswater is 200 keer goedkoper dan flessenwater!

Hou uw meter in het oog

Kweek de gewoonte aan om uw meterstanden op te nemen (bijvoorbeeld één keer per maand), zodat u zich meer bewust bent van uw waterverbruik en dit indien nodig kunt aanpassen.

Hoe uw meter aflezen?

De zwarte cijfers staan voor het aantal m3. Het derde rode cijfer toont het aantal liter; zo kunt u een eventueel lek opsporen. Met alle kranen gesloten, mag dit cijfer niet bewegen.

Heeft uw installatie een waterlek?

Waterlekken kunnen heel duur uitvallen. Een enkele lekkende kraan kan u jaarlijks honderden euro’s kosten. Een kapotte toiletspoelbak, een geblokkeerd ventiel van een boiler of waterverzachter kunnen leiden tot een verlies van meerdere m3.

Indien u een abnormaal verbruikt vaststelt, contacteer zo snel mogelijk de Schaarbeekse Haard.

Wat kost u een waterlek? :

 • Druppelende kraan: 84€/jaar
 • Klein waterstraaltje: 337€/jaar
 • Lek in de toiletspoelbak: 527€/jaar

Tips om water te besparen

Het gemiddelde verbruik van een Brusselaar ligt op 120 liter water per dag, waaronder alleen al 43 liter voor de toiletten! Het is mogelijk uw verbruik gevoelig te verminderen en dus uw facturen naar beneden te halen. Hoe dan?

 • Neem een douche in plaats van een bad. Een bad verbruikt 120 tot 150 liter. Een douche 20 tot 60 liter.
 • Gebruik een beker om uw tanden te poetsen.
 • De kraan laten lopen terwijl u uw tanden poetst, zorgt voor een verspilling van tot wel 12 liter water. Bespaar water door een beker te gebruiken!
 • Gebruik waterzuinige kranen. Mengkranen beperken het waterverbruik en hebben een enkel greep om het water open of dicht te zetten en regelen tegelijk het debiet en de temperatuur.
 • Hou uw toiletspoelbak in het oog. Meer dan 40 liter per persoon per dag. 35 € per persoon per jaar. Een bedrag dat u op twee manieren naar beneden kunt halen: installeer een spoelbak met twee knoppen, waarmee u een klein of groot volume water kunt kiezen; op de modellen zonder dubbele knop kunt u een gesloten volle plastic fles in het reservoir plaatsen om de hoeveelheid gebruikt water te verminderen.
 • Doe één grote afwas in plaats van tien kleintjes. Telkens opnieuw een paar glazen of tassen spoelen, verbruikt meer dan in één keer een volledige afwas te doen in een gevulde gootsteen.
 • Vul uw machines goed! Indien u over een wasmachine of vaatwasser beschikt, zorg er dan voor ze steeds goed te vullen. De hoeveel gebruikt water is immers dezelfde, ongeacht hoe vol de machine zit.

Mijn warmteverbruik beheren

Mijn centrale verwarming

Ik beheer de temperatuur in mijn appartement:

 • Ofwel regelt een kamerthermostaat de gewenste temperatuur in mijn woning. In het algemeen bevindt die zich in de woonkamer. Stel de temperatuur overdag in op 20°C. ’s Nachts tussen 16°C en 17°C.
 • Ofwel regel ik manueel de temperatuur in elke kamer via de thermostatische klep van de radiator. Elke radiator in uw woning heeft een thermostatische klep met een cijfer van 0 (gesloten klep) tot 5 (maximaal geopende klep) die de hoeveelheid warm water in elke radiator regelt.

Wat u niet mag doen

 • Verwijder nooit een thermostatische klep. Een verwijderde thermostatische klep staat gelijk met een maximaal geopende klep. U zult dus veel meer warmte verbruiken. Uw jaarlijkse afrekening zal hoog oplopen.
 • Plaats geen meubelen voor de radiatoren.
 • Verwijder de calorimeters niet die zich op elke radiator bevinden. Jaarlijkse worden de meterstanden opgenomen en voorziet de Schaarbeekse Haard een lastenafrekening. U riskeert het verschil te moeten betalen tussen het werkelijke verbruik en het vastgestelde verbruik in uw woning zonder calorimeters.
 • Sluit in een koude periode niet alle thermostatische kleppen voor lange tijd af. Uw woning zal niet verwarmd worden en er kan condensatie ontstaan.

Mijn radiatoren werken niet meer

De verwarmingsketel werkt, mijn thermostatische kleppen ook, maar de radiator warmt niet op!

 • Ontlucht uw radiatoren. Op de radiator, tegenover de thermostatische klep, draait u met een schroevendraaier de schroef open om de lucht uit de radiator te laten ontsnappen. Opgelet: zorg voor een opvangbakje, want eens de lucht ontsnapt, loopt er water uit de radiator. Draai daarop de schroef weer dicht. Doe dit bij elke radiator.
 • Indien de verwarming na het ontluchten van de radiatoren nog steeds niet goed werkt, contacteer dan de technische regie van de Schaarbeekse Haard op het nummer 02 240 80 50.

Onderhoud

 • Of het nu gaat om collectieve verwarmingsketels of kleine individuele verwarmingsketels: het is een onderaannemer van de Schaarbeekse Haard die voor het onderhoud van uw ketel zorgt.
 • Stof uw radiatoren regelmatig af.

Strikt verboden!

 • Gebruik geen verwarmingstoestellen die op individuele gasflessen of petroleumblokjes werken.

Mijn convector

Uw convector behoort u toe en u draagt er de verantwoordelijkheid voor. Laat deze door een erkende instantie installeren zodat hij aan de veiligheidsnormen beantwoordt.

Belangrijke handelingen

 • Laat uw wasgoed nooit op de convector dragen;
 • Plaats geen meubelen voor uw convector;
 • Verwarm in een koude periode alle kamers in uw woning (laat bijvoorbeeld de deuren open in de kamers zonder convector). In de niet verwarmde vertrekken kan er anders condensatie optreden.
 • Lucht uw woning zoals het hoort en stop de luchtroosters op de deuren niet dicht.

Onderhoud
Zowel de convectoren als de schoorstenen moeten één keer per jaar door een erkende onderneming onderhouden worden.

 • Stof de roosters van uw convector regelmatig af
 • Tips om te besparen op verwarming
 • Doe een trui aan! Door de temperatuur met 1° te verminderen, bespaart u 7% op uw energiefactuur.
 • Stof voor de winter uw convectoren af en ontlucht de radiatoren, ze zullen des te beter werken.
 • Laat de koude buiten: zet de verwarming af wanneer u uw woning lucht en installeer overgordijnen wanneer u enkele beglazing hebt.

Goed om weten

Hoe meer energie besparen?

Het energieverbruik in de woning verminderen, is wel degelijk mogelijk.

Door goede dagelijkse gewoontes aan te kweken, kunt u uw energiefactuur aanzienlijk doen dalen en tegelijk het milieu beschermen.

De temperatuur lager zetten bij afwezigheid, ’s nachts de gordijnen dichtdoen, spaarlampen gebruiken, … zijn allemaal kleine gebaren die een impact hebben op uw energieverbruik.

Meer weten?

Brochures

 • 100 tips om energie te besparen
 • Renoveren en bouwen: 100 tips om het milieu te respecteren en energie te besparen
 • Gratis te bestellen: 02 775 75 75 of bruxellesenvironnement.be

Infofiches

Concrete en eenvoudige fiches voor een praktische benadering van de onderwerpen waarin u zich wil verdiepen:

Energieconsulenten bezoeken uw woning en stellen u concrete oplossingen voor.

 • Renovas
  Colignonplein 41 – 1030 Schaarbeek
  Tel : 02 215 85 16
  E-mail : info@renovas.be
  Maandag – vrijdag: 9:00-13:00
  Donderdag: 9:00-13:00 & 14:00-18:00
 • Energiecel van het OCMW
  Paleizenstraat 100 (2e verdieping) – 1030 Schaarbeek
  Tel : 02 247 32 93
  E-mail : cellule.energie@cpas-schaerbeek.be

Mijn afval beheren

Mijn afval beheren

Sinds 1 januari 2010 moet u in Brussel verplicht uw afval sorteren, en we sporen u dan ook aan dit te respecteren.

Alle details vindt u in de fiche “Mémo-Tri” van Net Brussel.

Goed om weten

 • Beschikt u over een vuilnisbaklokaal? Deponeer dan uw zakken netjes in de containers en respecteer de regels voor afvalsortering.
 • Moet u uw vuilniszakken op straat buitenzetten? Download uw ophaalkalender op de website van Net Brussel: arp-gan.be of praat erover met uw toezichthouder.

Mijn grof huisvuil beheren

Grof huisvuil is afval dat door zijn aard, gewicht of afmetingen niet in zakken kan worden opgehaald: meubilair, elektrische huishoudtoestellen, oude fietsen,…

Voor uw comfort en veiligheid is het strikt verboden grof huisvuil in de gemeenschappelijke ruimten (gangen, ingang, vuilnisbaklokaal, kelder en zolder, ,..) te deponeren.

Indien onze teams grof huisvuil moeten komen verwijderen, weet dan dat deze dienst betalend is en dat die binnen de vijftien dagen na de interventie van onze teams gefactureerd wordt aan degene die het huisvuil gedeponeerd heeft of, indien de verantwoordelijke hiervoor niet gekend is, aan alle bewoners van het gebouw doorgerekend wordt.

Wat te doen met uw grof huisvuil?

Voor u zich van uw grof huisvuil ontdoet, bekijk eerst de staat ervan.

Indien de spullen zich nog in goede staat bevinden, kunt u er misschien familie of vrienden een plezier mee doen, ze schenken aan organisaties voor sociale economie of ze doorverkopen.

Indien ze in slechte staat zijn, kies dan één van de onderstaande oplossingen om u ervan te ontdoen.

 • U hebt recht op gratis ophaling van 3m³ per jaar. Maak minstens drie weken op voorhand een afspraak met Net Brussel op 0800 981 81.
 • De gemeente Schaarbeek biedt een gratis dienst aan (op afspraak) voor ophaling van afval voor senioren van + 60 jaar. Meer info bij de Seniorendienst: 02 240 33 63.
 • Twee keer per jaar organiseert de gemeente Schaarbeek in samenwerking met Net Brussel een inzamelingsactie voor grofvuil in uw buurt. Gedurende twee weken zullen er containers geplaatst worden in verschillende wijken van de gemeente. Van 9u tot 18u, kan u er gratis tot 3m³ grofvuil deponeren op vertoon van uw identiteitskaart. De inzamelingen worden aangekondigd in een folder die ongeveer 15 dagen voor de start van de actie huis aan huis wordt bedeeld en uiteraard ook op de website en de Facebookpagina van de gemeente!
 • Vergeet ook de containerparken niet! Meer info hierover vindt u op de website van Net Brussel: arp-gan.be.

Veiligheid in mijn woning

Risico’s voorkomen

Preventie van elektrische risico’s

 • Controleer regelmatig de goede staat van uw stopcontacten en draden van uw elektrische toestellen.
 • Schakel de stroom uit via de hoofdschakelaar voor u aan de elektriciteit werkt, zelfs om een lamp te vervangen.
 • Gebruik geen enkel elektrisch toestel met natte handen of voeten of op blote voeten (opgelet met scheerapparaten en haardrogers) en zeker niet in bad of onder de douche.
 • Opgelet met meervoudige contactdozen die oververhit kunnen raken en gebruik niet teveel verlengsnoeren: ze kunnen aan de basis liggen van ongevallen.

Preventie van gaslekken

 • Controleer regelmatig de goede staat van de rubberslangen, vervang ze zodra ze beschadigd zijn en respecteer de uiterste gebruiksdatum die erop is aangeduid. Ze moeten de vermelding “ARGB” dragen. Maak regelmatig de branders van uw keukenfornuis schoon.
 • Indien u voor langere tijd afwezig bent, doof de waterverwarmer, sluit de gasklep van uw keukenfornuis en de watertoevoerkraan(kranen) van uw woning.

CO-preventie

 • Lucht steeds goed de vertrekken waar zich een CO-producerend toestel bevindt (stop de ventilatieroosters niet dicht).
 • Laat uw verwarmingstoestellen en waterverwarmers altijd door een erkende installateur installeren.
 • Laat uw schoorstenen en verwarmingstoestellen regelmatig nakijken en schoonmaken (1 keer per jaar).
 • Slaap nooit in een kamer waar een waterverwarmer brandt.
 • Mobiele verwarmingstoestellen op gas of petroleum zijn verboden.

U vertrekt voor een langere periode

 • Indien mogelijk, verwittig een buur of een goede vriend van uw vertrek en vraag hem regelmatig eens langs te komen om uw brievenbus leeg te maken, de planten te begieten en om te kijken of alles goed is.
 • Geef ons de gegevens van deze persoon door, zodat we weten wie we in uw afwezigheid kunnen contacteren.
 • Vergeet niet voor vertrek water en gas af te sluiten en elektrische toestellen (computer, televisie, koelkast en diepvriezer) uit te schakelen om problemen tijdens uw afwezigheid te vermijden.
 • En sluit natuurlijk goed ramen en deuren alvorens te vertrekken!

In noodgevallen

Bij brand

 • Verwittig de brandweer op het nummer 100 (of 112) en daarna uw buren en ga naar buiten.
 • Sluit alle deuren en ook de ramen en deuren op uw weg.
 • Gebruik nooit de lift.
 • Open nooit een warme deur. Het vuur bevindt zich erachter!
 • Neem geen bezittingen mee, ren niet en kom niet op uw stappen terug.
 • Hou altijd een hand in contact met de muur, zo raakt u niet gedesoriënteerd wanneer er rookvorming is.
 • En indien u niet weg kunt
 • Indien u door het vuur ingesloten bent, laat u dan zien aan het venster!
 • Hou een vochtige doek voor uw mond: de rook en verbrandingsgassen kunnen u verstikken.
 • Blijf in afwachting van de hulpdiensten zo dicht mogelijk bij de grond: u ziet er beter en er is meer zuurstof.
 • Stop de deurspleten dicht, indien mogelijk met vochtige doeken, zodat er geen rook binnenkomt.

Bij een gaslek

 • Indien u een gaslek vaststelt of een verdachte geur gewaarwordt, schakel de stroom uit via de hoofdschakelaar, open de ramen en verlaat het gebouw.
 • Bel zo snel mogelijk het noodnummer 02 274 40 44 en breng u buiten het gebouw in veiligheid.

Bij CO-vergiftiging

CO (koolstofmonoxide) wordt ook de “stille moordenaar” genoemd en is een heel gevaarlijk gas. Het gas is onzichtbaar, reukloos en kan dodelijk zijn.

Een CO-vergiftiging is dikwijls te wijten aan een slechte werking van een niet goed afgestelde gasgeiser of bijverwarming.

Hoofdpijn, misselijkheid, hartkloppingen, duizeligheid en bewustzijnsverlies zijn de eerste symptomen van een vergiftiging … Reageer onmiddellijk!

Hoe reageren?

 • Stop de CO-uitstoot (zet de geiser, de bijverwarming, … uit).
 • Bescherm uw gezicht met een vochtige doek.
 • Lucht tot elke prijs de kamer en verlaat het appartement.
 • Bel de hulpdiensten op het nummer 100 (112) en preciseer dat het om een CO-vergiftiging gaat.

 Noodnummers

 • Brandweer – Alarmcentrale – Ambulance 100 of 112
 • Nuttige nummers
 • Antigifcentrum: 070 245 245
 • Wachtdienst huisartsen: 02 479 18 18
 • Gasgeur: 02 274 40 44
 • Wachtdienst apothekers: 0800 206 00
 • 070 66 01 60
 • 0900 105 00
 • Federale Politie: 101

Schadegeval

U kunt te maken krijgen met een overstroming, diefstal of brand in uw appartement. Om tijd te winnen en de schade zo snel en zo goed mogelijk te herstellen, is het belangrijk de juiste stappen te ondernemen.

Waterschade

 • Indien uw huis onderloopt, sluit het water af en bel de brandweer indien nodig.
 • Verzeker u ervan dat u uw onderbuur geen schade hebt berokkend.
 • Ongeacht of u al dan niet verantwoordelijk bent, moet u binnen de 5 dagen een schadeformulier invullen en een exemplaar hiervan naar uw verzekeraar sturen.
 • Indien u geen schadeformulier hebt, kan u ook een brief naar de verzekering sturen waarin u het schadegeval nauwkeurig beschrijft en duidelijk uw contactgegevens vermeldt.

Na een inbraak

 • Eerst en vooral: raak niets aan zolang de politie niet langs geweest is.
 • U moet binnen de 24 uur naar het commissariaat gaan om klacht neer te leggen. Vervolgens contacteert u uw verzekeraar binnen de 2 dagen nadat u de inbraak ontdekt hebt.
 • Op voorlegging van de klacht die u bij de politie hebt neergelegd, zal de Schaarbeekse Haard uw opengebroken deur vervangen of herstellen.

Na een brand

 • U moet eveneens uw verzekering verwittigen binnen een termijn van 5 dagen.

Verwittig in elk geval ook de Schaarbeekse Haard zodat we de omvang van de geleden schade kunnen opmeten, een schadeformulier naar onze verzekering sturen en de dringende herstellingen kunnen doen.