Slotstuk voor het tijdelijk park Evenepoel

De weergoden waren ons uiteindelijk goedgezind aan het einde van de dag op vrijdag 1 oktober. Goed humeur en gezelligheid hingen in de lucht op de drink ter afsluiting van het eerste seizoen van het tijdelijk park Evenepoel (in het kader van mediapark.brussels).

Voor het slotstuk kwamen de huurders en alle bij het project betrokken personen bijeen voor een drankje. Een ideale gelegenheid om de indrukken van iedereen te verzamelen en zich erover te verheugen dat dit initiatief dat nu ten einde loopt, door iedereen als een groot succes wordt beschouwd.

Het is nu officieel: het park opent volgende zomer opnieuw zijn deuren. In de loop van het jaar zullen we samen met de bewoners: kinderen, ouders, jong en minder jong, en het PSC Reyers de tijd nemen om dit “Seizoen 2” voor te bereiden, zodat het aan ieders verwachtingen kan voldoen!

En omdat goed nieuws nooit alleen komt, hopen we projecten te ontwikkelen in samenwerking met verenigingen en/of huurders voor eenmalige evenementen tijdens het jaar.