Mobiliteitsenquête

Eind februari 2023 lanceerde de FSH haar analyse van de interne mobiliteit via de mobiliteitsenquête ontwikkeld door Leefmilieu Brussel.

We zijn verheugd vast te stellen dat:

  • onze medewerkers een sterke voorkeur hebben voor het gebruik van het openbaar vervoer, wat ons engagement voor duurzame mobiliteit weerspiegelt;
  • een aanzienlijk deel van de verplaatsingen met de fiets gebeurt, het resultaat van onze inspanningen om zachte mobiliteitsalternatieven aan te bieden.

Als we onze resultaten vergelijken met de gegevens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt dat het aandeel verplaatsingen met het openbaar vervoer bij ons groter is.

Samen dragen we bij aan een groenere en planeetvriendelijkere toekomst!