De Schaarbeekse Haard en Episol: samen tegen kansarmoede en isolement

De vzw Episol is een sociale kruidenierswinkel die zich inzet voor de voedselautonomie van mensen in nood. De vzw verzorgt ook activiteiten voor de bewoners van de Helmetwijk: creatieve activiteiten, ontmoetings- en uitwisselingsruimtes, recyclage- en doe-het-zelf workshops, collectieve compost, kapsalon tegen betaalbare prijzen en zo verder.

De kruidenierszaak is sinds juli 2018 gevestigd in een gemeenschapsruimte die toebehoort aan de Schaarbeekse Haard. Het gebouw zal in de loop van 2021 volledig worden gerenoveerd. Een andere ruimte van de OVM,  Helmetsesteenweg 44-48, werd uiteindelijk als nieuwe locatie gekozen voor de vzw.

“Medio mei kon de verhuis doorgaan, dank zij de inzet van Carmen Sanchez, directrice van Episol en haar team. Door de samenwerking met onze diensten was alles op tijd klaar voor de opening”, zegt Myriam Boxus, Voorzitster van de Schaarbeekse Haard verheugd.

Dankzij de nieuwe lokalen, een combinatie van burelen, stockageruimte en de winkel met vitrine kan de OVM Episol blijven steunen en zijn steentje bijdragen tot meer solidariteit, ontmoetingen en uitwisselingen.