De FSH zet haar acties binnen het CoPMittee voort

  • Hoe verbeteren we de kennis over de rechten en plichten van burgers en politiediensten?
  • Welke acties kunnen we ondernemen om hen dichter bij elkaar te brengen?
  • Hoe versterken we wederzijds respect en geweldloze communicatie?

Om een antwoord op deze vragen te bieden, kwam op 30-09-2023 een discussiegroep een namiddag bijeen rond het thema “Wederzijds Respect”.

Het doel: informatie uitwisselen, politiepraktijken onder de aandacht brengen en een netwerk opbouwen om burgers en veiligheidsberoepen op een positieve manier samen te brengen.

Veel mensen namen deel aan de debatten onder leiding van de politie en de verantwoordelijke van de dienst buurtwerk van de FSH. Onze dank aan de FOD Binnenlandse Zaken, het Politiebureau 2 van Brussel Noord, de professionals, de SSW van Schaarbeek, onze buurtwerkers en onze huurders voor de waardevolle informatie en ideeën die zijn uitgewisseld.